خرید فیروزه برای فیروزه کوبی

خرید فیروزه برای فیروزه کوبی فیروزه کوبی یکی از هنرهای دستی ایرانی است که در آن قطعات سنگ فیروزه با دقت و مهارت خاصی روی سطح فلز مس چسبانده می‌شوند. این هنر در قرن نوزدهم در ایران ابداع شد و به سرعت محبوبیت یافت. ... ادامه مطلب

شرکت عرضه نرمه فیروزه نیشابور

نرمه فیروزه نیشابور این یک ماده معدنی ثانویه است که در تناوب پتاسیم در ذخایر هیدروترمال اتفاق می افتد. انداختن فیروزه در آب و سپس نوشیدن آن آب یکی از کارآمدترین ... ادامه مطلب